Sök
  • Awesome People

Projection part 1

Uppdaterad: 8 okt 2018


Projektet "PROJECTion: Boosting Competences of Youth Leaders" var en kedja av två kurser som genomfördes i Sverige och Estland under perioden september 2016 till januari 2017. Projektets mål var att förbättra kvaliteten på projekt som ungdomar skickade till Erasmus + genom att tillhandahålla miljö och ett utbildningsprogram för ungdomsledare att utveckla nödvändiga kompetenser och skapa starka internationella samarbetsobligationer.

Projektet samlade 28 unga ungdomsledare från Sverige, Danmark, Spanien, Estland, Norge, Kroatien, Rumänien och Turkiet för att träna dem från att starta samarbete och initiera sina projektidéer hela vägen för att slutföra projektansökningar och vara redo att genomföra dem.
Den första delen av kedjarmobiliteten PROJEKT: Ökad kompetens hos ungdomsledare var en otrolig kurs som organiserades av Awesome People i Örebro. Totalt var vi 28 deltagare från 8 länder (Sverige, Norge, Danmark, Estland, Spanien, Turkiet, Rumänien och Kroatien). Tillsammans upptäckte vi hur man kunde förbättra kvaliteten på projektansökningar i en icke-formell lärmiljö. Vi hade mycket roligt, lärde oss mycket och skapade obligationer på både personlig och professionell nivå.


I denna första rörlighet gick vi från att ha intresse för ett ämne för att slutföra de första delarna av en projektansökan till Erasmus + som arbetar i olika grupper. Vi lärde känna projektdame NAOMIE, hade NGO catwalk, diskuterade djupa filosofiska frågor och upptäckte lokala realiteter genom att spela Örebro Go!


Från den här första delen av projektet fick vi många nya kontakter, skapade lysande projektförslag att arbeta med och vi har en bra känsla för att vi träffas igen i Estland och avslutar projektet!


Det var en super fantastisk vecka med super fantastiska människor!

6 visningar0 kommentarer

© 2018 Awesome People. Proudly created by Fredrik Wouda|  Terms of Use  |   Privacy Policy