Awesome Partners

Här vill vi presentera våra grymma partners, supporters och bidragsgivare.

Awesome People är en ideell organisation som skapats av två eldsjälar Karin och Fredrik Wouda. Tillsammans har vi utbildningar, erfarenheter, egenskaper och färdigheter som gör oss unika i vårt sätt att tänka, arbeta och utföra det vi gör. 

Vi skriver projekt på internationell, nationell och lokal nivå för att kunna erbjuda ungdomar i Örebro län en möjlighet att utvecklas, skaffa erfarenheter, träffa nya vänner, se Europa, Få unika kunskaper, förbättra sin självkänsla, självförtroende och initiativtagande. 

Du som kommun, företag, organisation och förälder kan vara med i den resan och stödja oss genom olika vägar.

Företag - Vill ni synas med en organisation som är innovativa, internationell, och awesome?

Kommuner . Vill ni skapa möjligheter för er ungdomar? 

Organisationer - Vill ni utvecklas, jobba med internationella projekt, samverka för att nå fler ungdomar?

Föräldrar -  Vill ni ha en alternativ aktivitet till ert barn som stärker dem i deras framtid?

Våra projektbidragsgivare

MY BIG EVENT

Sponsorer

STÖD OSS

Vill du bli vår sponsor?

Vi har olika sponsorpaket och förslag på hur du som företag kan vara med och stärka unga i samhället.

Samarbetspartners

Vill du bli en samarbetspartner med oss?

Vi är alltid intresserad av engagerade och aktiva och engagerade organisationer som vill stärka unga i samhället

Våra Awesome Nätverk

Tillsammans gör vi världen bättre

Awesome People vet vikten av att jobba TILLSAMMANS med andra för att nå fler som är i behov av empowerment. Vi har i dagläget två nätverk som vi jobbar tillsammans med i olika internationella, nationella och lokal projekt. Det är just tillsammans som vi har en enorm styrka med samlade erfarenheter, utbildningar, kontakter, erfarenheter osv. 

Vi är medgrundare i båda våra stora internationella nätverk och vi letar alltid efter fler att knyta ihop oss med för att tillsammans nå fler och göra världen bättre. Vill du samverka för att göra världen bättre?

Shokkin Group International är ett nätverk av ungdomsorganisationer i Europa som arbetar tillsammans för att bidra till ungdomars sociala och medborgerliga utveckling och stödja varandra för att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet.
Nätverket har som mål att förbättra kvaliteten på ungdomsarbetet i Europa genom att tillhandahålla en utbytesplattform för verktyg och expertis och främja tillförlitliga partnerskap bland ungdomsorganisationer för att uppnå en positiv social påverkan.
Nordic Entrepreneurial Skills & Social Innovation Network
NESSI är ett nätverk som vi skapade med organisationer som vill jobba tillsammans för att stärka ungas möjligheter i samhället på MUCF nordiska konferens 2018. Vårt mål är att ge ungdomar chansen att utvecklas sina entreprenöriella förmågor genom projekt, aktiviteter, läger för att ge en plattform där unga bestämmer genom sin vilja och engagemang.
Tillsammans så jobbar vi lokalt, nationellt och internationellt genom Erasmus+, Nordplus.
Kontakta oss

0702693850

Visthusgatan 6

70226 Örebro

Sitt inte och tänk vad som kan göras! Eller ha viljan att göra det helt själv! Kopiera inte inte oss utan samverka istället med oss så skapar vi något tillsammans för och med unga! 
Kontakta oss så GÖR vi skilLnaden IDAG!

© 2018 Awesome People. Proudly created by Fredrik Wouda|  Terms of Use  |   Privacy Policy