Om oss

Awesome People är en ideell ungdomsorganisation som

registrerades 2013 i Örebro. Den huvudsakliga målsättningen för

Awesome People är att få människor att vara och känna sig

awesome (make people be and feel awesome). Awesome People ska

arbeta med projekt, utbildningar, workshops, läger, utbyten och

events på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Här utöver har Awesome People som mål att stärka kvaliteten i

ungdomsarbete och genom en mångfald av projekt och aktiviteter

ska organisationen bidra till att minska utanförskap och öka

människors (främst ungas) delaktighet i samhället.

We believe all people can embrace who they are,
can define their future, and can change the world.

 

Our Mission

Att stärka människor och få dem att se och använda sin fulla potential

genom att erbjuda innovativa aktiviteter och metoder inom olika områden

såsom entreprenörskap, coachning, jämställdhet, integration och ledarskap

samt förbättra kvaliteten i ungdomsarbetet för att skapa en positiv social

förändring.

Our Vision

”En generation av unga som med egen handlingskraft skapar en bättre värld

för sig själv, för andra och för planeten” – Vi vill inspirera unga till

att använda sin fulla potential så att de kan se innovativa lösningar på

personliga och även samhälleliga utmaningar så att de själva mår bra och

får en stärkt självkänsla, stärkt självförtroende och en ökad självkännedom

och dessutom bidrar till att andra får känna samma sak. Vi vill att de ska

inspireras till att bidra till ett hållbart samhälle när det gäller både

ekonomisk, social OCH ekologisk hållbarhet.

Vi behöver ditt stöd!

Våra värdeord

Vi har fyra hörnstenar i verksamheten som tillsammans skapar den femte

hörnstenen ”Be Awesome”som ska genomsyra allt vi gör:

Be Brilliant – Sträva efter att alltid göra ditt bästa, att briljera

Be Brave – Var modig, våga gå utanför trygghetszonen

Be Different – Våga vara annorlunda, tänk utanför boxen och var kreativ

Be Yourself – Utveckla självkänslan, självförtroendet och din självkännedom, var alltid sann mot dig själv

Be Awesome – Implementera de fyra hörnstenarna och vi är övertygade om att

du kommer att vara och känna dig Awesome! Få då också andra att känna sig awesome!

BE BRILLIANT

"Be the best you in all you do. Develop your competence. Strive to be brilliant"

BE BRAVE

"Have the courage to do what you want to do, go outside your comfort zone, strive to be brave"

BE DIFFERENT

"Be creative and think outside the box, feel that it’s okej to be different"

BE YOURSELF

"Develop your self esteem, self confidence and self awareness, be always true to yourself "

BE AWESOME

"Strive to implement our corner stones and you will be and feel awesome - Better yet- make other people be and feel awesome and the awesomeness will reflect back on you as well"

Vill du veta mer om oss?

Samverka med oss?

Stödja oss?

Våra kärnvärderingar

Hunger efter nya erfarenheter och utveckling

Vi strävar efter att utforska nya möjligheter för att skapa en social

förändring och nya metoder för att involvera unga i olika aktiviteter

1.

Kreativitet och innovation

Vi försöker alltid att hitta innovativa tillvägagångssätt inom relevanta

områden och utveckla aktiviteter med social hållbarhet i fokus

2.

Jämlikhet och ömsesidig respekt

Vi ska behandla människor lika och ömsesidig respekt är grundläggande

princip inom organisationen

3.

Inkludering och delaktighet

I vår dagliga verksamhet ska vi vara inkluderande och involvera unga från

olika bakgrund och vi ska utveckla aktiviteter tillsammans med unga

4.

Mångfald och interkulturellt samarbete

Vi tror på gemenskap och mervärdet av samarbete och mångfald

5.

Tillit och trovärdighet

Samarbete är baserat på tillit och att de vi samarbetar med delar liknande tankesätt och principer inom ungdomsarbetet

6.

Egenmakt

Vi vill stärka unga genom att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter med fokus

på egenmakt (empowerment) och med möjligheter till lärande och ny kunskap

7.

Politisk och religiös obundenhet

Vi agerar som en självständig organisation och är politiskt och religiöst obundna

8.

Vill du veta mer om oss?

Samverka med oss?

Stödja oss?

© 2018 Awesome People. Proudly created by Fredrik Wouda|  Terms of Use  |   Privacy Policy