VILL DU HA UTBILDNING I METODMATERIALET ELLER ATT VI KOMMER OCH FÖRELÄSER OM PROJEKTET OCH INTEGRATION

kommun, företag, högskola eller gymnasium

Om projektet:

Ljusnarsbergs kommun beviljades medel från Länsstyrelsen i Örebro §37a-medel riktade till asylsökande) för att driva projektet ”Fokus Jämställdhet”. I samverkan med den ideella organisationen Awesome People utvecklades ett metodmaterial i samhällsorientering med upplevelsebaserade övningar med ett jämställdhetsperspektiv.

 

Noorullah Aria - man från målgruppen (asylsökande från Afghanistan) anställdes i projektet och projektledare var integrationskoordinator Karin Wouda som samarbetade med ideell från Awesome People, Fredrik Wouda. Projektet pågick 2016-12-15 – 2018-03-31

Samarbetspartners
ljusnarsbergs_kommun_logotyp.png
Projekttid
Budget

I projektet utgick vi från boken i samhällsorientering ”Om Sverige” och de första 7 av 8 kapitlen i boken. Vi inventerade övningar som Awesome People hade och vad som fanns på internet och i andra metodböcker.

 

Vi letade efter upplevelsebaserade övningar där det handlar om att göra saker tillsammans. Vi la sedan in övningar som passade in i olika kapitel och skapade även egna övningar då det saknades övningar inom vissa områden.

 

Vi försökte sedan i reflektions- och diskussionsfrågor lägga till ett jämställdhetsperspektiv i så många övningar som möjligt för att få en jämställdhetsintegrering av materialet.

 

Till sist gick vi igenom varje övning och la till instruktion på hur övningen kan genomföras om en inte är skriv- eller läskunnig.

Vi testade metodmaterialet med en grupp asylsökande män från Afghanistan där vi dokumenterade deras lärande och vad de tyckte, ändrade, anpassade och justerade metodmaterialet efter erfarenheterna med gruppen. Efter utvärderingen la vi även till en del övningar för att täcka fler områden som saknades när vi testade materialet.

Workshopledare och projektledare höll i ett spridningsseminarium där 12 deltagare från olika kommuner i länet deltog där de fick prova på övningar från materialet och höra mer kring projektet. Workshopledare och projektledare höll även i två seminarier vid den nationella SO-konferensen där metodmaterialet även hade tryckts upp och delades ut till deltagarna. Det var ett stort intresse och positivt gensvar och flera kommuner kommer att använda sig av metodmaterialet.

LADDA NED ELLER KÖP

METODMATERIALET

VILL DU HA UTBILDNING I METODMATERIALET ELLER ATT VI KOMMER OCH FÖRELÄSER OM PROJEKTET OCH INTEGRATION

kommun, företag, högskola eller gymnasium

© 2018 Awesome People. Proudly created by Fredrik Wouda|  Terms of Use  |   Privacy Policy