VILL DU ATT VI SKA KOMMA OCH HÅLLA I WORKSHOP OM DEMOKRATI, VARFÖR, HUR OCH PÅ VAD MAN SKA RÖSTA?

Om projektet:

I Projekt VAL18 var syftet att informera varför man ska rösta, hur man röstar och vad man ska rösta på. Vi använde oss av UNIK-metoden som är en metod framtagen av Västerås kommun kring hur en kan arbeta med ungas politiska engagemang som vi använde för att lättare kunna nå ut till människor och diskutera demokrati och valet.

Val18 var ett projekt i samarbete med Studieförbundet Bilda och vi arbetade främst i Oxhagen och Varberga.

Det blev flera intressanta samtal med de boende och vi informerade på familjecentralen i Oxhagen och på SOS-dagen i Varbergaparken.

Bidragsgivare

Vi utformade även en workshop där vi med interaktivt lärande gick igenom de olika stegen kring varför, hur och vad man ska rösta på.

 

Workshopdeltagarna fick diskutera demokrati och vad som gör Sverige till ett demokratiskt land.

 

De fick simulera ett val och ansvara för olika delar såsom röstlängd, vallokal, röstsedlar och rösträkning.

 

Till sist fick de göra en interaktiv valkompass för att ta reda på vilket parti som stämde bäst överens med deras värderingar och åsikter.​

Workshopen genomförde vi med elever från Tullängsgymnasiet och Storåskolan.

Glöm inte!

VILL DU VI SKA KOMMA OCH HA EN WORKSHOP OM DEMOKRATI, VARFÖR, HUR OCH PÅ VAD MAN SKA RÖSTA?

© 2018 Awesome People. Proudly created by Fredrik Wouda|  Terms of Use  |   Privacy Policy